Tải sách miễn phí

Cập nhật mới hàng ngày

36 cuốn sách Kingdergarten student reader dành cho các bé

 Lượt xem: 6673
Bộ 36 cuốn sách Kingdergarten student reader dành cho các bé đây là bộ sách ngắn, mỗi câu chuyện một chủ đề có hình ảnh minh họa đẹp mắt cuốn hút, giúp các bé tăng khả năng luyện đọc tiếng anh của mình.
Danh sách các chủ đề:

K.1.1 Cat and Dog Go to School
K.1.2 Cat and Dog Work Together
K.1.3 Cat and Dog Play Together
K.1.4 Cat and Dog Go To Town
K.1.5 Cat and Dog Munch Together
K.1.6 Toy Store
K.2.1 Tam at the Beach
K.2.2 Tam and Sam in the Orange Grove
K.2.3 Tam and Sam Go to the Zoo
K.2.4 Winter
K.2.5 A House for My Fish
K.2.6 Tim's Garden
K.3.1 The Baby Panda
K.3.2 Tap! Rap! Bam!
K.3.3 At Bat
K.3.4 We Can Fan
K.3.5 Pop! Pop! Pop!
K.3.6 Chameleons
K.4.1 All in a Day
K.4.2 A Musical Adventure
K.4.3 A Home for Flap the Cat
K.4.4 Five Stops
K.4.5 Ten Red Sleds
K.4.6 Get Set, Go!
K.5.1 Jem and Jan Win!
K.5.2 On the High Seas
K.5.3 Bud the Pup
K.5.4 Bud in the Mud
K.5.5 The Jazz Band
K.5.6 Do Not Quit, Quinn!
K.6.1 Jen and Max
K.6.2 Fix It!
K.6.3 Camping Is Fun!
K.6.4 Say Good Night
K.6.5 Jen and Max Build a House
K.6.6 Animals at Home

Thẻ từ khóa: 36 cuốn sách Kingdergarten student reader dành cho các bé, 36 cuốn sách Kingdergarten student reader dành cho các bé ebook, 36 cuốn sách Kingdergarten student reader dành cho các bé pdf