Tải sách miễn phí

Cập nhật mới hàng ngày

Phương án giáo dục sớm từ 0 - 6 tuổi - Ngô Hải Khê

 Lượt xem: 6673

Cuốn sách "Phương án giáo dục sớm từ 0 - 6 tuổi" của tác giả Ngô Hải Khê biên soạn chỉ ra cho bạn đọc thấy đặc trưng của từng giai đoạn nhạy cảm trong quá trình phát triển 6 năm đầu đời ở trẻ, từ đó đưa ra phương pháp giáo dục thích hợp nhất cho trẻ. 


Giai đoạn 0 đến 6 tuổi được coi là thời kỳ “nhạy cảm nhất” và là thời kỳ phát triển nhanh nhất của trẻ. Trong giai đoạn này não bộ của trẻ phát triển mạnh nhất, trẻ học hỏi, tiếp thu nhanh nhất, vì vậy trách nhiệm của các bậc cha mẹ là phải tạo môi trường phù hợp để trẻ được phát triển toàn diện, đầy đủ.

 

Từ việc phân tích những đặc trưng của trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi, so sánh với tính cách và tư duy của trẻ nhỏ, và qua việc hệ thống lại các phương pháp giáo dục sớm từ trước tới nay, cuốn sách này sẽ giúp các bậc cha mẹ nhanh chóng nuôi dưỡng những tính cách tốt đẹp, rèn thói quen sinh hoạt khoa học, và kỹ năng học tập… cho trẻ nhỏ ngay từ giai đoạn đầu, để giáo dục sớm là cơ sở hỗ trợ trong việc phát triển toàn diện cho trẻ, đặt nền móng tương lai vững chắc cho con trẻ.


CLICK HERE TO DOWNLOAD EBOOK

Thẻ từ khóa: [PDF] Phương án giáo dục sớm từ 0 - 6 tuổi - Ngô Hải Khê, Phương án giáo dục sớm từ 0 - 6 tuổi, Phương án giáo dục sớm từ 0 - 6 tuổi pdf, Phương án giáo dục sớm từ 0 - 6 tuổi ebook, Tải sách Phương án giáo dục sớm từ 0 - 6 tuổi, Download sách Phương án giáo dục sớm từ 0 - 6 tuổi