Tải sách miễn phí

Cập nhật mới hàng ngày

1000 Useful Words

 Lượt xem: 6673

Cuốn sách 1000 Useful Words là một bộ sưu tập gồm 1.000 từ tiếng anh thú vị này sẽ mở rộng vốn từ vựng của trẻ nhỏ, và củng cố các kỹ năng đọc và viết sớm của chúng. Các từ vựng được sắp xếp theo chủ đề, các chủ đề bao gồm về:  Tôi và Gia đình, Động vật, màu sắc, thời tiết, số, mùa...


CLICK HERE TO DOWNLOAD EBOOK

Thẻ từ khóa: 1000 Useful Words, 1000 Useful Words pdf, 1000 Useful Words ebook, Tải sách 1000 Useful Words