Tải sách miễn phí

Cập nhật mới hàng ngày

Trọn Bộ 4 cuốn sách My First Sticker Book

 Lượt xem: 6673

Tải trọn bộ 4 cuốn sách My First Sticker Book gồm 4 quyển sách nói về 4 chủ đề khác nhau về số đếm, màu sắc, bảng chữ cái và hình học. Giúp bé học kiến thức cơ bản về số, màu sắc, hình dạng và bảng chữ cái bằng tiếng Anh với những hình ảnh rất đơn giản và nhiều màu sắc, nhận biết được đồ vật một cách đơn giản bằng cách dán các sticker trong sách

1. Learn your numbers

2. Learn your Colors

3. Learn your Shapes

4. Learn your Alphabet


1. DOWNLOAD LEARN YOUR NUMBERS

2. DOWNLOAD LEARN YOUR COLORS

3. DOWNLOAD LEARN YOUR SHAPES

4. DOWNLOAD LEARN YOUR ALPHABET

Thẻ từ khóa: Trọn Bộ 4 cuốn sách My First Sticker Book, Trọn Bộ 4 cuốn sách My First Sticker Book pdf, Trọn Bộ 4 cuốn sách My First Sticker Book ebook, Tải Trọn Bộ 4 cuốn sách My First Sticker Book