Tải sách miễn phí

Cập nhật mới hàng ngày

Macmillan Children's Dictionary

 Lượt xem: 6673

Cuốn sách Macmillan Children's Dictionary: Từ điển trẻ em Macmillan là một cuốn điển minh họa và hình ảnh đẹp có thể được sử dụng cùng với bất kỳ khóa học trẻ em nào. Từ điển sẽ giúp trẻ em ở độ tuổi tiểu học củng cố và mở rộng vốn từ vựng thông qua cách tiếp cận dựa trên 25 chủ đề liên quan đến sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày của các em như: đồ chơi, con số, gia đình, vật dụng xung quanh....


CLICK HERE TO DOWNLOAD EBOOK

Thẻ từ khóa: Macmillan Children's Dictionary, Macmillan Children's Dictionary pdf, Macmillan Children's Dictionary ebook, Tải sách Macmillan Children's Dictionary, Download sách Macmillan Children's Dictionary