Tải sách miễn phí

Cập nhật mới hàng ngày

Thiên tài và sự giáo dục từ sớm

 Lượt xem: 6673

Cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm của tác giả Kimura Kyuichi biên soạn nhằm cung cấp cho các bậc phụ huynh các phương pháp nhằm dẫn dắt, định hướng, dạy trẻ từ trước khi trẻ chào đời một cách khoa học, xuyên suốt và sáng tạo.

Các nội dung chính trong cuốn sách:

Chương 1 : Giáo dục từ sớm là đào tạo thiên tài

Chương 2 : Phương pháp giáo dục của Witte

Chương 3 : Anh em Thomson, Mill, Goethe được giáo dục như thế nào?

Chương 4 : Thiên tài được sinh ra như thế nào ?

Chương 5 : Quan điểm giáo dục của Sidis

Chương 6 : Phương pháp giáo dục của Berle

Chương 7 : Phương pháp giáo dục của Stoner

Chương kết


CLICK HERE TO DOWNLOAD EBOOK

Thẻ từ khóa: Thiên tài và sự giáo dục từ sớm, Thiên tài và sự giáo dục từ sớm pdf, Thiên tài và sự giáo dục từ sớm ebook, Tải sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm, Download sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm